Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Սպարապետն կարմիր դրօշակի ինքն գնդապետիւք, սպարապետիւք, հազարապետիւք, հարիւրապետիւք եւ ամենայն զինուորօք ունել պարտ է:
Գտակն կարմիր մորթ ՚ի յերեսս:
Կապէն կարմիր: