Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Պարտ է ամենայն զօրապետաց զի լինիցին պատրաստ ՚ի պահակս իւրեանց, ամենայն երեկոյեան շաբաթոյ արասցէ ընթեռնուլ յօրէնս զինուորութեան ՚ի մէջ բանակի, եւ ՚ի յունկս զինուորաց իւրոց: