Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Պարտ է ամենայն զօրագլուխ ՚ի ամենայն ամսի յանկարծակի թուաբանել զօրս բանակի իւրոյ, եթէ գուցէ գտցի պակաս թուաւ ՚ի վերայ թղթոյ գրեցեալ պակասութիւն հանդերձ պատճառօքն ընծայեսցէ ՚ի սպաս սպարապետին իւրոյ: