Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Պարտ է ամենայն զօրագլուխ ՚ի ամենայն տեղի երեսս երկրի պահակաց պատրաստի զօրաց ամենայն երեկոյեան ժամու աչօք տեսանել եւ ձեռամբ շօշափել զէնս եւ զգեստս զինուորաց պակասութիւն կարգադրել: