Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Նախարարն հայոց ունի իշխանութիւն ՚ի վերայ ամենայն պաշտօնատարի ՚ի կարգէն զինուորութեան բանիւ առնել եւ կալանաւորել, այլ հանելն պաշտօնէ կալանաւորին պարտ է լիցի վճռաւ դատաստանի ՚ի պատճառէ մեղաց գործոց ձեռաց իւրոց: