Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն տկար զինուոր եւ մարտիրոսեցեալ ՚ի այնմ պատերազմի ստանասցէ բաժին ՚ի աւարի բոլոր ժամանակ այնմ պատերազմի ստացեալ, միեւնոյն գունակ որպէս կենդանիս եւ առողջս: