Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Բաժին աւարաց նահատակաց ստացի առաջի ժառանգ նահատակին, եթէ ո՛չ գտցի ժառանգ, հատուցանել պարտ է մերձաւոր յազգականի իւրոյ ըստ Օրինօք: