Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ծախ կերակրոյ, զգեստի, դարմանի եւ այլն գերելոց ամենայն ամսի պարտ է տէրութիւն թշնամոյն որում գերեցաք զինուորս ՚ի նմանէ նա՛ հատուցանէ գերողաց, թէ խնայեսցի հարկադրի գերիս իւր մտանել ՚ի պաշտօն ծառայութեան հայոց, որում գործի որ հարկաւորեսցի հայոց: