Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ով ոք զինուոր եւ զօրագլուխ ՚ի թշնամեաց հանդիպելով առ զինուոր եւ կարգաւորս հայոց ձքելով զէնս իւր ՚ի յերեսս յերկրի եւ յանձն արասցէ անձն իւր ՚ի գերութիւն նա՛ ազատ լինի ՚ի սպառմանէ: