Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Հարկաւոր է մեզ տալ յատկապէս պահպանութիւն ՚ի ժամանակս պատերազմի ընդ կանայս եւ դստերացս թշնամեաց որում գործս բոլորովին դժուարին թուին ընդ սովորութեան բարբարոսաց, սովաւ սիրեցեալ պատուեցեալ գտցի յազգն հայոց ՚ի մէնջ թշնամեաց մերոց, եւ սովաւ հնազանդին նոքայ մեզ հաւատարմաբար: