Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Որում յաշխարհ, քաղաք եւ բերթօրեայք զի դաշնադրութեամբ ըմբռնեսցուք որում դաշին որ հաստատեալ իցէ պարտ է մեզ կալ եւ մնալ ՚ի վերայ դաշանց անխախտելի: