Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Մի՛ երբէք գերեսցի էգս ՚ի բնութենէ մարդոյ ո՛չ քրիստոնէի եւ ո՛չ հեթանոսի գերի, եւ ամենայն ժամ եթէ ՚ի ժամանակս պատերազմի եւ եթէ խաղաղութեան ամենայն էգ ՚ի բնութենէ մարդոյ ազատ լիցի բայց ՚ի մեղաց գործոց ձեռաց իւրոց: