Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն բանակի մերոյ ՚ի դաշտի պարտ է ՚ի տեղի ոտաց ճանապարհ իւր բրեսցի խոր, խորութեամբ իբր մի գիրկ, եւ կամ քսան եւ չորս ուղուկ եւ միջոց հնգետասան աւուր լցցի հողով եւ բանասցի այլ իմ հոր ՚ի այլ իմ կողմ վրանի իւրոյ զի գառշահոտութիւն աղտեղեաց մի՛ վնասեսցի զօրաց, եւ ՚ի միջոց ամենայն հնգետասան աւուր ամենայն վրան հաւաքեսցի աղբ անասնոց իւրոյ եւ ՚ի հրով այրեսցի: