Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

՚Ի ամենայն տեղի իջեւանու բանակի թշնամեաց մերոց մի՛ իջցէ բանակն մեր անպատրաստ քանզի երբեմն կարի դաւաճանութիւն թշնամեաց թաղեալ վառհօդ տալ վնաս մեծ մեզ: