Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

՚Ի ժամանակի խաղալոյ բանակի ՚ի տեղիս` տեղիս հարկաւոր է ամենայն հազարապետ գնդաւ իւրով կարգաւ ընթանասցէ մի՛ խառնեսցի ՚ի միոյ գնտէ զօրք առ ՚ի գունտս միւսոյ: