Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն հազարապետ ՚ի ժամանակս թէ իջեւանի, եւ կամ թէ ՚ի ընթանալոյ պարտ է լինիլ գնտաւ իւրով մի խումբ հանդերձ թօփով, վառյօդով եւ ամենայն հարկաւորութեամբ իւրով պատրաստ որպէս առ ՚ի դիմամարտել: