Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Երկրաչափն բանակին պարտ է մի աւուր յառաջ քան զխաղալն բանակին առ այլ դաշտ մտցէ ՚ի դաշտն եւ բաժանեսցի երկիր եւ ջուր վասն իջանելոյ բանակին կարգաւ, փորձեսցի ջուր եթէ գտցի մաքուր վասն ըմպելոյ արանց եւ անասնոց: