Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ոչ ոք այր ՚ի որում կոչում կոչեցեալ իցէ, եւ ո՛չ զէն եւ ո՛չ կերակուր եւ ո՛չ գանձ, եւ ո՛չ անասուն եւ ոչինչ ելցէ ՚ի բանակէ առանց թղթոյ հրամանի սպարապետին բանակին, զոր ինչ առանց հրամանի արգելցի ՚ի շրջակայ պահակաց մինչ գտցի հրաման ելանելոյ: