Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա


Ոչ ոք մտցէ ՚ի պաշտօն տանուտէրութեան եւ ո՛չ իշխանութեան ՚ի յայս, բաց նոքայ որ լինիցին ընտրեալ փոխանորդ ՚ի գաւառէ իւրեանց ըստ Օրինօք Հայաստանեաց: