Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա


Ամենայն վրէժխնդրութիւն ՚ի միջի նախատողի եւ նախատեցելոյ պարտ է միմեանց երկուց անձամբ միայն լինի գիտութեամբ եւ ընդունելութեամբ երկոցունց, այլ ո՛չ գաղտնի եւ դաւաճանութեամբ, եւ եթէ նախատօղն զղջասցի եւ գոչէ մեղայ նախատեցեալն պարտ է թողուլ նմայ, եւ եթէ ՚ի պատճառէ այսպիսի վրէժխնդրութեան մինն մեռցի ՚ի ձեռանէ միւսոյն նա՛ որ կենդանի մնացեալ մեռցի ըստ Օրինօք հրամանաւ դատաստանի: