Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա


Սա՛ լինիցի նշան յանկարծակի հարկաւորութեան, զի որում աւուր դրօշակ գնտոյ ցուցանէ յեղձուցեալ կախեալ ՚ի փայտէ եւ թնդանօթ մի վառեալ, պարտ է ամենայն զինուոր ՚ի այս գնտէ եւ դրօշակէ ընդ մէջ կալեալ եւ զինուորեալ պատրաստ ՚ի յոտս կացցէ եւ սպասէ հրամանի գնդապետին իւրոյ, եւ եթէ ՚ի գիշեր պարտ է հուր արկանել ընդ հարթ ՚ի տեղի դրօշակի, եւ երեք թնդանօթս վառել, ծանիցէ նոյն որպէս ասացի վասն ցերեկի: