Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա


Ամենայն պաշտօնատարք եթէ իշխան, եւ եթէ սպասաւոր, եւ եթէ վարձկան եթէ վաճառական եւ զամենայն զոր ինչ վաճառող ՚ի միտս իւր տպաւորեալ ունիցի զի ՚ի ժամ ընդունելոյ ռոճիկս, եւ գին վաճառելոյ իրաց իւրոց ստանալոց է միմիայն ինն ՚ի տեղի տասնաց, այսինքն ընդունելի եղեալ գին արդեան եւ ընչից իւրոց որ քան որ իցէ, հատուցանողն հանիցէ տասանորդս եւ մնացորդ միայն հատուցանէ: