Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա


Եթէ ՚ի Տանէն Հայոց եւ եթէ իւրաքանչիւր ոք վաճառողաց զոր ինչ յերկիր ՚ի սահմանս որում քաղաքի զի թղթաւ տացցի եւ կամ վաճառեսցի յումեք, պարտ է թուղթն այն ունիլ նումրս եւ Օրինակել ՚ի տան դատաստանի քաղաքին համեմատութեամբ եւ համարաւ, որ եթէ գուցէ գնող եւ կամ վաճառող յերկրին կորուսանիցէ թուղթն` կարի նշանաւորութեամբ նումրովն գտանել կրկին ՚ի տանէ դատաստանի քաղաքին իւրոյ: