Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա


՚Ի դատաստանէ ամենայն քաղաքաց ՚ի միջի դատաւորաց պարտ է ընտրել ամենայն ամսի այր մի եւ տալ իշխանութիւն նմայ ժամանակաւ մի ամսաւ յիշխել ՚ի վերայ յանկարծակի գանգատաց թէ ՚ի այգ եւ եթէ ՚ի գիշերի եւ Օգնական լինիլ գանգատօղի եւ կալանաւոր առնել փախչօղի մինչեւ Օրն դատաստանի մուծանել նմայ ՚ի դատաստան: