Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Տանն յԱստուծոյ կացողք ըստ սահմանի էկլէզիաստիկաց, այլ ով ոք մտանող ՚ի տուն Տեառն առ ՚ի պաշտել զԱստուած կալով հեզ եւ խոնարհ իւրաքանչիւր աստիճանի ՚ի տեղի իւր կացցի այսինքն

Նախարարի 1 առաջի աստիճանի: Իշխանաց 2Զօրագլխաց 3Զինուորաց 4Վաճառականաց 5Հողագործից 6Արհեստաւորաց 7