Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ով ոք բարկացեալ ըստ անձամբ վրէժ հայցէ ՚ի բարկացանողէ իւրմէ, եթէ բարկացանողն մեղմաբար հրաւիրեսցի նմայ դատաստան բարկացեալն ո՛չ ունիցի իշխանութիւն այլ իմն վրէժխնդրութեան բայց գանգատեսցի ՚ի Տունն Դատաստանի եւ գտցի վճիռ արդարութեան: