Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ոչ ոք քահանայ ոչ դիցէ ձեռս իւր ՚ի վերայ ո՛չ ոք երիտասարդի եւ կուսի, եւ առն եւ կնոջ Օրհնելոյ առ ՚ի ամուսնութիւն եթէ չիցէ ծուխ եկեղեցւոյ իւրոյ, եւ յատկապէս հրաման եպիսկոպոսի գաւառի իւրոյ եւ ընդունելութիւն իշխան յաշխարհին ամուսնացողաց: