Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն առաջադրութիւնք ՚ի միջի ամենայն բնակողաց Հայոց ՚ի վերայ զոր ինչ եւ իցէ գործոց, հարկաւոր է ձեռնադրել թուղթ ուխտի եւ դաշնոյ, եւ ՚ի նմայ յիշատակել տուգանքն ուխտազանց եւ դաշնաբեկ արանց տոկոս ըստ արժանւոյ գործին, որ եթէ գուցէ ով ոք գտցի ուխտազանց նա՛ ինքն իւրն դատապարտեալ հատուցանելոյ տոկոս ուխտազանցութեան իւրոյ: