Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ծախ ՚ի վերայ ամենայն իրաց որ հատուցումն վերաբերէ ՚ի Տանէն Հայոց առնելոյ, ծախողն նոյն դրամին պարտ է համարն արարեցեալ ծախին իւրոյ արդարութեամբ շարեսցի, եւ առաջի դատաւորի միոյ երդմնեսցի ՚ի վերայ սրբոյ կտակարանի, խոստվանելով թէ գրեցեալ համարն իւր իրաւ եւ արդար է, եւ ատենի նոյն դատաւորի ձեռնադրեսցի համարն իւր, եւ ապա՛ լինիցի հատուցումն ՚ի Տանէն Հայոց: