Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Օրէն է մեզ ո՛չ շաղախիլ ՚ի գործս եկեղեցականաց եւ թոյլ մի՛ տալ էկլէզիաստիկս շաղախիլ ընդ գործ աշխարհականաց մերոց, այլ կարգադրութիւնք վասն կառավարութեան ժողովրդեան որ ոք սահման որ էկլէզիաստիկ նորում շարել կամիցի հարկաւոր է լինիլ ընդունելութեամբ Տանն Հայոց: