Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ոք ՚ի որ ոք ընծայիւք եթէ գանձիւ եւ պատուական իրօք հաւանեցուսցէ ամուսնացեալ կանանց եւ խառնակեսցի ընդ նմայ, տոկոս գանձից իւրոց հատուցանիցէ զի իջցէ ՚ի հպարտութենէ հարստութեան իւրոյ: