Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ննջեցեալ եթէ չիցէ նմայ ժառանգ եւ ազգական մինչեւ եօթն պորտն մերձաւոր, ստացուածքն նորայ գրեսցի ժառանգութիւն Տանն Աղքատաց Հայոց: