Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն մարդ կարող է տնկել ծառ ընդ փողոցս ՚ի սահման տան իւրոյ, զամենայն զոր ինչ պտուղ եւ եկամուտ ելցէ ՚ի ծառոյ ստանայցէ տնկողն հատուցանելով տասանորդն ՚ի Տունն Հայոց: