Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն մարդ ունի արձակութիւն ծախիւք իւրօք կազմել կարմունջս ՚ի վերայ գետոց եւ ՚ի վերայ աղտատուկ տղմի ՚ի նմայ տացէ Տունն Հայոց նամակ հարկա՛պահանջութեան 12 ամաց ժամանակաւ որ հաւաքէ ՚ի անցաւորաց կարմնջէ այսինքն.
մարդն ձիաւոր 2 լոման
մարդ եւ կին հետեւակ 1 լոման
բեռն ձիոյ, ջորոյ, իշոյ, եզան եւ ըղտոյ 2 լոման
կառն 4 լոման
մարդ եւ թէ կին ՚ի վերայ իւրեանց բեռնաւն 1 լոման
Եւ միջոց երկոտասան ամաց շինող կարմընջին ծախիւք իւրօք հոգասցէ նորոգումն, յետ լրումն երկոտասան ամաց կարմունջն մնասցէ ազատ եւ ծախն նորոգութեան ՚ի Տանէն Հայոց եւ հարկն անցաւորաց մտցէ առ ՚ի Տունն Հայոց: