Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ով ոք ունիցի երկիր ՚ի փապարս լերանց որում կարիցէ հանել քարեզ անցուցանելով ջուր ՚ի յերեսս երկրի, եթէ կամիցի նա՛ ծախիւք իւրօք բանալ քարեզ եւ հանել ջուր, եւ ջուրն այն վաճառել առ այլ, ազատ լիցի ՚ի այսպիսի արդեանց հատուցանելով տասանորդն եկամտի ջրից իւրոյ տարեկանի իւրոյ առ Տունն Հայոց: