Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն մարդ կարող է ծախիւք իւրօք կազմել կամ ջրաղաց ՚ի վերայ երկրին իւրոյ ՚ի ափն գետոց, եւ կամ հողմ աղացս ՚ի վերայ բլրի իւրոյ որքան որ կամի, հատուցանելով տասանորդս ՚ի տարեկան եկամտէ իւրմէ ՚ի Տանն Հայոց: