Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ոք ՚ի վարձու բնակող ՚ի տան այլոց, եւ վարձու վարող յագարակս այլոց, եւ վարձու տնկող այգիս եւ զոր ինչ յերկիր այլոց, եթէ գտցի ՚ի միջի յերկրի զոր ինչ եւ իցէ վարձ գտանողին լինիցի տասանորդ գտեալ իրին, եւ մի տասանորդ եւս ընծայեսցի ՚ի Տունն Հայոց մնացորդն մնայ ժառանգութիւն Տեառն յերկրին: