Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ծննդոց կենդանեաց, անասնոց եւ անբանից ամենայն տարոյ ծնեցելոց, որում բոլոր աշխարհ ստանայ, ՚ի նմանէ հատուցանէ տասանորդս: