Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն իր ձեռագործ վաճառելոյ անցուցանելով ՚ի աշխարհէ առ միւս աշխարհ, որում աշխարհ մտանէ հատուցանէ հարիւրին հինգ: