Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Երծաթապատ սեղանօք բազմողն հատուցանէ տարէն 100 դահեկան երծաթ: