Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն իր վաճառեալ արտաքոյ շուկայի ՚ի յերեսս ամենայն երկրի հատուցանէ հարիւրին հինգ, որ երկու կէս իսմանէ վաճառողն երկու կէս գնողն: