Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Գաւառէ առ գաւառ անցանողաց բեռինս տացեն ճանապարհաց բեռանց կերակրոց թէ ձիոյ, ըղտոյ, ջորոյ, եզան եւ իշոյ 10 դրամ պղնձի: Բեռանց ամենայն ապրանաց 1 դահեկան երծաթի: