Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ոք ոսկի եւ երծաթն իւր արձակապէս մուծանել կարէ ՚ի տունն տպելոյ դրամոց զի տպեսցի, հատուցանելով հազարին երկու եւ կէս ծախ նորայ: