Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն տուն եւ բնակութիւն արժանաւորութեան իւրոյ գնոյն համարեսցի նմա տարեկան եկամուտ, եւ զոր ինչ եկամուտ տարեկանի ՚ի նմանէ հատուցանել պարտ է ամենայն մի հարիւրի տարէն մին: