Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ծանրութիւն կշռոց, չափս չափելոյ եւ չափարան պարտ է կնքիլ ՚ի կնքաւ իշխանութենէ ՚ի ամենայն տարւոջ համահաւասար գտեալ ըստ օրինաց, բառնալով յաւելորդութիւն եւ պակասութիւնքն նոցին, եւ ծախ կնքելոյն հանիլ տասն դրամ պղնձոյ: