Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն մարդ հաւանեցուցանող ՚ի միջի վաճառողաց եւ գնողաց զամենայն զոր ինչ ապրանաց վաճառելոյ, զոր ինչ վարձ որ հաւանեցուցանողն գտցի ՚ի նմանէ տասանորդն հատուցանէ ՚ի գանձարանն Հայոց: