Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն քարակիտ եւ աղիւսագործ կիր եւ գաջ շինող որքան որ հանիցէ ՚ի յերկրէ եւ լերանց հատուցանէ տասանորդս: