Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Զամենայն զոր ինչ մտեալ ՚ի յորում քաղաք ՚ի մէջ Աշխարհին Հայոց, եթէ վաճառեսցի, հատուցանել պարտ է ՚ի գնոյ հարիւրին հինգ, բայց ակունք հարիւրին երկու, ոսկի եւ երծաթ մտանելն ազատ: