Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ոք որ ստութեամբ ձեռնադրէ այլոց անուամբ թուղթ` հրով կիզեսցի ձեռն ձեռնադրողին, եւ եթէ հրովարտակ, եւ կամ հրաման ինչ ՚ի ժամանակի պատերազմի մահու մեռցի: