Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ոք որ նենգաւորութեամբ հրաձիկ առնէ գեօղ կամ տունս իւր եւ կամ այլոց զի նովաւ այրեսցի եւ մեռցի ոք, նա՛ եւս մահու մեռցի, եւ եթէ ՚ի այրեցմանէ ոչ ոք մեռցի հատուցանէ միայն արժանաւորութիւնն այրեցեալ իրին: